Fasiyal paralizi steroid dozu


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International License . .: REVIEW Pediatrik Bell Palsisi Olgularında Steroid Kullanımı The Use of Steroids in Pediatric Patients with Bell's Palsy Hüseyin TOKGÖZ a , Ümran ÇALIŞKAN a
a Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya Turkiye Klinikleri J .-Special Topics 2014;7(4):45-8 Article Language: TR ÖZET
Çocuklarda fasiyal sinir paralizisi genellikle idiyopatiktir. Ancak bazen neoplaziler, sistemik hastalıklar veya konjenital anomalilerden kaynaklabilir. Fasiyal paralizili çocuklarda detaylı bir araştırma ve ayrıcı tanı yapılması tavsiye edilir. Çocukların idiyopatik fasiyal paralizi (Bell palsisi)'nin prognozu oldukça iyidir ve steroid ile tedavi edilmesinin gidişatı etkilediğine dair kesin bulgular yoktur. Büyük çaplı randomize bir çalışma ile faydası ispatlanana kadar Bell palsi (BP)'li çocuklar steroid ile tedavi edilmemelidir. Bu hastaların büyük çoğunluğu tedavisiz düzelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Pediatri; Bell palsisi; steroidler ABSTRACT
Facial nerve palsy in children is usually idiopathic but can also result from many conditions such as neoplasias, systemic diseases, or congenital anomalies with poor prognosis. A detailed investigation and differential diagnosis are recommended for facial palsy in children. Children with idiopathic facial palsy (Bell's palsy) have a very good prognosis, while treatment with prednisone does not certainly improve the outcome. Until a large randomized controlled trial can prove benefit, these patients should not be treat with steroids. The vast majority will recover fully without treatment.

Keywords : Pediatrics; Bell's palsy; steroids .: Up To Date » Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics 2017 - 9/3 published » Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences 2017 - 9/4 published » Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2017 - 37/4 published » Turkiye Klinikleri Journal of Periodontology-Special Topics 2017 - 3/3 published » Turkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Surgery-Special Topics 2017 - 3/3 published .: Process List Turkish English Home Page    Contact Us Privacy Policy    Terms of Use Facebook Twitter Login Username Password   Forgot your password?

Fasiyal paralizi steroid dozu

fasiyal paralizi steroid dozu

Media:

fasiyal paralizi steroid dozu

http://buy-steroids.org